FAQ

Wpis
Opublikowano 26.06.2017

Pytanie

Zakup licencji/innych praw autorskich, wykorzystywanych na cele projektu jest traktowany w konkursie na równi z zakupem towarów i usług? tak rozumiemy Państwa odpowiedź. Wyklucza to zastosowanie innowacji, których twórcą i właścicielem jest jeden z podmiotów, a których wdrożenie przewidziane jest w ramach oferty produktu sieciowego, gdzie wchodziłby on w skład konsorcjum. Ewentualnie wyklucza to podmiot, który jest twórcą innowacji - z udziału w konsorcjum (co nie wydaje się racjonalne).

Odpowiedź

 

Nie ma przeszkód co do wykorzystania w projekcie innowacji, których twórcą i właścicielem jest jeden z członków konsorcjum, a których wdrożenie przewidziane jest w ramach oferty produktu sieciowego. Nie ma jednak możliwości dokonywania w związku z tym u niego zakupów przez pozostałych członków konsorcjum jeżeli wydatek miałby być kwalifikowalny.