FAQ

Wpis
Opublikowano 26.06.2017

Pytanie

Czy w świetle Państwa odpowiedzi na pyt. 1 (Beneficjent nie może dokonać zakupu towarów lub usług od członka konsorcjum), w powiązaniu z Państwa odpowiedzią na pyt. 2, z której wnosimy, że możliwe jest zakupienie w ramach projektu, środków trwałych do produkcji i pakowania produktów i półproduktów przez jednego członka konsorcjum, które będą wykorzystywane (zakupowane) w ramach produktu sieciowego przez pozostałych członków konsorcjum - prawidłowe będzie stanowisko, że zakaz zakupu od członka konsorcjum dotyczy tylko "towaru lub usługi" a zakup "produktu lub półproduktu" jest dopuszczony.

Odpowiedź

 

W odniesieniu do opublikowanej odpowiedzi na zadane pytanie http://popw.parp.gov.pl/tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp/nabor-2017/faq/39027-produkcja-wyrobow-gotowych-polfabrykatow-przez-jednego-z-czlonkow-konsorcjum należy podkreślić, że obowiązują zapisy określone wzorem umowy o dofinansowanie, tj. zakaz zakupu od członków konsorcjum dotyczą wydatków kwalifikowalnych przewidzianych w projekcie ponoszonych na etapie realizacji projektu, czyli realizacji zadań określonych wnioskiem o dofinansowanie projektu. Jak należy zakładać z treści pytania zakup „…środków trwałych do produkcji i pakowania produktów i półproduktów przez jednego członka konsorcjum…” będzie związany z fazą tworzenia produktu sieciowego.

Nie ma możliwości dokonywania zakupów towarów i usług od członków konsorcjum w zakresie wydatków kwalifikowalnych przewidzianych we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku rozliczeń pomiędzy członkami konsorcjum w fazie operacyjnej projektu, tj. dotyczących zapłaty za produkty czy półprodukty (po uruchomieniu produktu sieciowego) zakaz ten nie obowiązuje.