FAQ

Wpis
Opublikowano 26.06.2017

Pytanie

Wnioskodawca dysponuje pozwoleniem prawomocnym na budowę budynku magazynowego. Jednakże przedmiotem projektu jest budowa obiektu, w którym będą świadczone usługi medyczne. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca rozpoczął procedurę zmiany posiadanego pozwolenia na budowę - do wniosku o dofinansowanie zostało załączone zawiadomienie o wszczęciu postępowania w zakresie zmiany pozwolenia na budowę (z pozwolenia na budowę budynku magazynowego na pozwolenie na budowę obiektu, w którym będą świadczone usługi medyczne). Proszę o informację, czy w takim przypadku kryterium "DYSPONOWANIE POZWOLENIEM NA BUDOWĘ" zostanie spełnione.

Odpowiedź

 

Zgodnie z kryterium formalnym – specyficznym nr 1 „Dysponowanie pozwoleniem na budowę. (jeśli dotyczy)” wymagane jest dysponowanie wszystkimi pozwoleniami na budowę i/lub innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z Prawem Budowlanym do rozpoczęcia robót budowlanych. Kryterium uznaje się za spełnione również w przypadku dysponowania zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ww. decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę, wspomniane w pytaniu zawiadomienie o wszczęciu postępowania w zakresie zmiany pozwolenia na budowę również jest dokumentem spełniający wymóg określony kryterium.