FAQ

Wpis
Opublikowano 26.06.2017

Pytanie

Jak interpretujecie Państwo tzw. „główne składowe” mające wchodzić w skład atrakcji? Zapis Regulaminu konkursu §4 Przedmiot konkursu ust. 6 mówi, że:
„Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.”

Odpowiedź

 

Główna atrakcja/element pakietu/składowa projektu to wyróżniająca się pod względem wartości i funkcjonalności część inwestycyjna projektu stanowiąca podstawę tworzenia produktu sieciowego.