FAQ

Wpis
Opublikowano 21.07.2017

Pytanie

Poproszę o odniesienie się do sklasyfikowania rozwiązania w ramach RIS, czy wdrażając takie elementy jak:

stworzenie rzeczywistości wirtualnej VR, rzeczywistości poszerzonej AR, stworzenie aplikacji na telefony, tablety itp. można przyjąć, że wpisują się one w RIS

Tabela 7-lubelskie-informatyka i automatyka-informatyka i automatyka  skoncentrowana na potrzebach pozostałych specjalizacji

Tabela 7-podkarpackie-informatyka i telekomunikacja (grafika komputerowa, inżynieria oprogramowania, symulacja komputerowa)

Odpowiedź

Weryfikacja w zakresie RIS odbywa się w ramach kryterium  „Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.” Wskazane RIS wydają się tożsame, natomiast prawidłowość wskazania właściwych RIS dla projektu będzie badana w ramach oceny merytorycznej projektu po zapoznaniu się oceniających ze szczegółami planowanego do realizacji projektu.