FAQ

Wpis
Opublikowano 21.07.2017

Pytanie

Czy specjalizacje powinny być takie same dla każdego z województw, czy też w ramach jednego województwa może to być jeden RIS, a zupełnie inny z innego?

Odpowiedź

Weryfikacja w zakresie RIS odbywa się w ramach kryterium  „Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.” Oznacza to, że wskazane specjalizacje charakterystyczne dla projektu muszą powtórzyć się w co najmniej dwóch województwach. Nie ma więc możliwości przyjęcia wskazanego w pytaniu rozwiązania.