FAQ

Wpis
Opublikowano 21.07.2017

Pytanie

Czy możliwe jest wybranie RISów z dwóch różnych tabel, np. kategorii „Turystyka, medycyna, zdrowie” dla woj. podkarpackiego (obszar turystyki poznawczej) oraz kategorii „Technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT)” dla woj. Podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego (technologie informacyjno-komunikacyjne) ? Charakter projektu dotyczy bowiem zakresu turystycznego (parki turystyczne) z wykorzystaniem innowacji technologicznych VR.

Odpowiedź

Weryfikacja w zakresie RIS odbywa się w ramach kryterium  „Przedmiot projektu wpisuje się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.” Oznacza to, że wskazane specjalizacje charakterystyczne dla projektu muszą powtórzyć się w co najmniej dwóch województwach.

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu  „Wnioskodawca wybiera wspólny obszar lub obszary RIS, w który (które) wpisuje się przedmiot projektu z listy wybieranej.” Dodatkowo we wniosku o dofinansowanie należy uzasadnić, w jaki sposób przedmiot realizacji projektu, wpisuje się w wybrany obszar.

Prawidłowość wskazania właściwych RIS dla projektu będzie badana w ramach oceny merytorycznej projektu po zapoznaniu się oceniających ze szczegółami planowanego do realizacji projektu.