FAQ

Wpis
Opublikowano 21.07.2017

Pytanie

W przypadku, gdy konsorcjant złożył dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę, jednak uzyskał z Gminy informację, że ze względu na fakt, iż inwestycja nie będzie miała wpływu na żadne inne działki/ inwestycje nie zostanie wydane zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Czy w takim przypadku wystarczającym dokumentem będzie pismo z Gminy o braku podstaw do wydania zaświadczenia?

Odpowiedź

W takim przypadku do wniosku o dofinansowanie należy załączyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę oraz pismo z Urzędu Gminy o braku podstaw do wydania zaświadczenia.