FAQ

Wpis
Opublikowano 21.07.2017

Pytanie

Bardzo proszę o podanie definicji ,,mobilnego środka trwałego"

Odpowiedź

 

Dokumentacja konkursowa nie zawiera definicji „mobilnego środka trwałego”. Niemniej jednak przez mobilne środki trwałe należy rozumieć wszystkie środki trwałe, które nie są na stałe zamontowane w projekcie i zgodnie z przeznaczeniem takiego środka mogą niezależnie i samodzielnie być wykorzystywane w różnych lokalizacjach. Mogą to być np. samochody, łodzie, agregaty itp. Mobilnymi środkami trwałymi nie będzie natomiast sprzęt stanowiący np. stałe wyposażenie planowanego do wybudowania w ramach projektu obiektu.