FAQ

Wpis
Opublikowano 21.07.2017

Pytanie

1. Czy w przypadku wymaganego zgłoszenia robót budowlanych za uznanie kryterium „Dysponowanie pozwoleniem na budowę” wystarczy potwierdzenie złożenia zgłoszenia robót we właściwym urzędzie? 2. Czy - jeśli "tak" na powyższe pytanie - data zgłoszenia robót musi być wcześniejsza niż 30 dni przed złożeniem wniosku? 3. Czy - w przypadku planowania zakupu nieruchomości - konieczna jest umowa przedwstępna zakupu nieruchomości? 4. Czy w przypadku zapewnienia finansowania inwestycji w oparciu o pożyczkę od osoby fizycznej konieczna jest umowa notarialna przyrzeczenia udzielenia takiej pożyczki? Czy wystarczy notarialne potwierdzenie podpisu pożyczkodawcy? 5. Czy możliwy jest następujący skład konsorcjum: lider (innowacyjne usługi w zakresie rehabilitacji) + partner (innowacyjne usługi rehabilitacji) + partner (zaplecze noclegowe) dla pozostałych partnerów?

Odpowiedź

Ad. 1. Tak, na etapie składania wniosku jest to wystarczający załącznik.

Ad. 2. Nie, zgłoszenie powinno być prawomocne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Ad.3 Dokumentacja konkursowa nie obliguje do przedstawienia umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości. Niemniej należy mieć na uwadze, że brak umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości, w zależności od koncepcji projektu,   może mieć wpływ na ocenę kryterium merytorycznego „Przygotowanie do realizacji projektu.”

Ad.4 Dokumentacja konkursowa nie zawiera wymogów w tym zakresie.

Ad.5 Nie ma możliwości odpowiedzi na tak zadane pytanie. Należy pamiętać, że w skład konsorcjum mogą wchodzić tylko i wyłącznie podmioty należące do kategorii MŚP.