FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

W ramach projektu planuje się zakup środków trwałych, które będą corocznie wykorzystywane sezonowo, m.in. obiekty gastronomiczne, które podlegają zgłoszeniu czasowemu na 180 dni. Po sezonie są demontowane i w kolejnym roku uruchamiane na analogicznych zasadach na kolejne zgłoszenie czasowe. Czy zakup takich środków trwałych (niezbędnych do realizacji projektu) będzie uznany za koszt kwalifikowalny czy może muszą to być tylko obiekty całoroczne?

Odpowiedź

 

Jeżeli zakup środków trwałych, które wykorzystywane będą sezonowo, jest uzasadniony i racjonalny z punktu widzenia działań i celów projektu to nie ma przeciwskazań, co kwalifikowalności takich zakupów.