FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

Wątpliwość dotycząca zapisu ,,Jeżeli realizacji projektu będzie przebiegała w kilku lokalizacjach, wszystkie miejsca lokalizacji muszą znajdować się na terenie Polski Wschodniej. W przypadku projektów polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako miejsce realizacji projektu uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy (członka konsorcjum), w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania".
Czy to oznacza w praktyce, że wszyscy członkowie konsorcjum nie tylko mają posiadać siedzibę/oddział na terenie RP ale także w Polsce Wschodniej? Jesteśmy członkiem konsorcjum i chcemy kupić w ramach projektu np. samochód. Jesteśmy zarejestrowani w województwie łódzkim, w ramach projektu chcemy kupić też ziemię w woj. warmińsko-mazurskim ale jeszcze nie mamy tam siedziby czy oddzialu. Realizacja projektu ma być w Polsce Wschodniej. W dokumentacji są zapisy, żę jak kupimy mobimy środek trwały to miejscem realizacji w tym wypadku będzie nasza siedziba. Czy w tej sytuacji nie spełniamy wymienionego kryterium formalnego?

Odpowiedź

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu dofinansowaniu będą podlegały projekty realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie), a w przypadku realizacji projektu w kilku lokalizacjach wszystkie miejsca lokalizacji muszą znajdować się na terenie Polski Wschodniej. W przypadku projektów polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako miejsce realizacji projektu uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy (członka konsorcjum), w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania. W związku z powyższym jeśli projekt obejmuje zakup mobilnych środków trwałych to jeżeli lokalizacja siedziby/oddziału, w której zostanie zaewidencjonowany mobilny środek trwały nie będzie znajdować się na obszarze makroregionu Polski Wschodniej nie możecie Państwo ubiegać się o dofinansowanie. W przypadku kiedy siedziba/oddział nie istnieje na dzień składania wniosku o dofinansowanie, ale ma zostać utworzony w wyniku realizacji projektu należy jasno zadeklarować we wniosku miejsce późniejszej rejestracji mobilnych środków trwałych. Jeżeli taka siedziba/oddział nie zostanie utworzony lub mobilne środki trwałe nie zostaną w nim zarejestrowane projekt może podlegać dyskwalifikacji, a umowa o dofinansowanie może zostać rozwiązana.