FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

Czy możliwe jest, aby projekt obejmował wyłącznie jedną atrakcję – będzie ona zlokalizowana na terenie Polski Wschodniej?

Odpowiedź

 

Projekt może dotyczyć jednego elementu. Zgodnie z Regulaminem konkursu (§4 Przedmiot konkursu, ust. 6): „Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach".

Zagadnienie było wyjaśniane również w innych odpowiedziach, m.in.:

http://popw.parp.gov.pl/tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp/faq-2017/39006-jak-nalezy-rozumiec-punkt-6-regulaminu-do-poddzialania
http://popw.parp.gov.pl/tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp/faq-2017/39072-liczba-miejscowosci-w-ramach-ktorych-moga-byc-umieszczone-atrakcje
http://popw.parp.gov.pl/tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp/faq-2017/39073-glowne-skladowe-majace-wchodzic-w-sklad-atrakcji
http://popw.parp.gov.pl/tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp/faq-2017/39074-glowne-atrakcje-elementy-pakietu-skladowe-projektu
http://popw.parp.gov.pl/tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp/faq-2017/39118-jak-rozumiec-3-atrakcje-majace-stanowic-glowny-element-projektu