FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

Czy projekt może się wpisywać w dwie różne RIS – po jednej dla dwóch województw z obszaru Polski Wschodniej?

Odpowiedź

 

Zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu (Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu) Wnioskodawca wskazuje obszar RIS, w który wpisuje się przedmiot projektu.
W katalogu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji są: 1. żywność i produkty rolno-spożywcze; 2. ekologia; 3. turystyka, medycyna, zdrowie; 4. Energetyka; 5. Technologie informacyjno-komunikacyjne; 6. Budownictwo ekologiczne; 7. Produkcja maszyn i urządzeń).
Wpisując uzasadnienie, w jaki sposób przedmiot realizacji projektu, wpisuje się w wybrany obszar należy wskazać specjalizacje wspólne dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej, odpowiadające danemu projektowi.