FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

Czy istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania by w ramach umowy konsorcjum jeden z podmiotów partycypował w zyskach w sposób inny niż proporcjonalny do poniesionych kosztów (tj. np. był wynagradzany stałą kwotą).

Odpowiedź

 

Sposób rozliczeń pomiędzy członkami konsorcjum nie został narzucony dokumentacją konkursową.