FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

Załącznik "Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza" powinien być wypełniony oddzielnie dla każdego przedsiębiorstwa (w oddzielnym pliku) wchodzącego w skład konsorcjum, tzn. Lidera i Partnerów. W jaki sposób powinny być ujęte dane dotyczące projektu: nakładów inwestycyjnych, przychodów ze sprzedaży, kosztów operacyjnych oraz źródeł finansowania projektu, w przypadku każdego z przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum?

Odpowiedź

 

Załącznik do wniosku o dofinansowanie "Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza" powinien być wypełniony oddzielnie dla wszystkich przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum (w tym Lidera).
Osobne pliki przygotowane dla poszczególnych przedsiębiorców powinny zawierać ich dane wynikające z dotychczasowej działalności a także prognozę danych z uwzględnieniem udziału przedsiębiorcy w realizacji jego części zadań w projekcie.