FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

Załącznik "Prognoza finansowa projektu" powinien być wypełniony łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum (jeden plik obejmujący dane całego projektu). Czy w pozycji oznaczonej jako „Nt” należy podać wartość całkowitych kosztów operacyjnych projektu (jako suma wskazywanych poniżej kosztów operacyjnych poszczególnych konsorcjantów)? W opisie jest mowa o „nakładach danego roku”, ale nakłady inwestycyjne zostały wskazane wyżej (w pierwszej pozycji).

Odpowiedź

 

Zgodnie z konstrukcją zestawienia stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie „Prognoza finansowa projektu” w poz. A3. wskazano Nt jako nakłady (należy rozumieć jako nakłady inne niż inwestycyjne wskazane w A.1.) danego roku stanowiące sumę danych dla każdego z członków konsorcjum (A3.a dla CK1 - Członek Konsorcjum 1, A3.b dla CK2 - Członek Konsorcjum 2, itd. odpowiednio rozszerzając o dodatkowe wiersze w zależności od liczby członków konsorcjum).
Załącznik Prognoza finansowa projektu powinna być wyliczona dla Projektu, przy uwzględnieniu danych dla poszczególnych konsorcjantów zgodnie z zapisem w treści załącznika: „Należy wyliczyć wartości NPV dla projektu (z uwzględnieniem wszystkich konsorcjantów/elementów projektu)”.