FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

Czy kod PKD projektu musi być wpisany w KRS Wnioskodawcy? Jeśli tak, to czy musi się pojawić w KRS na moment złożenia Wniosku? Czy również wszyscy pozostali konsorcjanci muszą mieć wpisane kod PKD projektu w dokument rejestrowy? Jeśli tak, czy ich również obowiązuje jakiś konkretny moment w którym należny dokonać wpisu, np. moment złożenia wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź

 

Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w dokumentach rejestrowych przedsiębiorcy nie musi występować PKD związane z realizacją projektu.
Poszerzenie działalności przedsiębiorcy o kod PKD związany z realizacją projektu powinno nastąpić najpóźniej przed przystąpieniem do faktycznego wykonywania tej działalności (w praktyce będzie to pod koniec realizacji zadań zaplanowanych u przedsiębiorcy np. po zakończeniu budowy).