FAQ

Wpis
Opublikowano 22.09.2017

Pytanie

Zgodnie z kryteriami wyboru "minimum 70 % ( liczbowo) członków konsorcjum prowadzi działalność gospodarczą co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku, wykazując przychody z działalności" jeżeli konsorcjum stanowią trzy podmioty z czego dwa spełniają powyższą definicję a trzeci nie ( i nie jest liderem) to czy takie konsorcjum spełnia wymogi dostępu? Mając na uwadze że: 100% /3 (ilość uczestników konsorcjum) = 33,333(...)3 2 (ilość konsorcjantów spełniające wymogi) x 33,333(...)3= 66,666666(....)6 po zaokrągleniu do pełnej liczby daje 70%. Czy przedstawiony powyżej schemat wyliczania udziału konsorcjantów jest prawidłowy? I czy wynik jest prawidłowy?

Odpowiedź

 

Weryfikując spełnienie tej części kryterium formalnego – wnioskodawca nr 1, należy stosować wzór: X * 0,7.

X – liczba konsorcjantów, wynik zaokrągla się do pełnej liczby zgodnie z zasadami matematycznymi.

Np. 3*0,7=2,1 (należy wykazać spełnienie części kryterium dla 2 konsorcjantów); 4*0,7=2,8 (dla 3 konsorcjantów); 5*0,7=3,5 (dla 4 konsorcjantów); 6*0,7=4,2 (dla 4 konsorcjantów) itd.