FAQ

Wpis
Opublikowano 22.09.2017

Pytanie

W przypadku gdy konsorcjant jest właścicielem terenu pod wykonanie Projektu czy jest potrzebna umowa dzierżawy? Czy jest to traktowane jako aport?

Odpowiedź


W pytaniu nie sprecyzowano czy konsorcjant będący właścicielem nieruchomości jednocześnie planuje przeprowadzić na tej nieruchomości inwestycje. Jeżeli jest właścicielem nie ma zastosowania umowa dzierżawy. Natomiast kiedy grunt ma być dzierżawiony w związku z realizacją projektu innemu podmiotowi zawarta umowa dzierżawy może być istotna z punktu widzenia kryterium merytorycznego „Przygotowanie do realizacji projektu.”, gdzie ocenie m.in. podlega przygotowanie do realizacji projektu (spójność i wiarygodność przedstawionych informacji/danych, realistyczny harmonogram projektu uwzględniający ustawowe terminy niezbędne do uzyskania ewentualnych dokumentów administracyjnych). Takie wniesienie nieruchomości do projektu nie będzie stanowiło wydatku kwalifikowalnego.