FAQ

Wpis
Opublikowano 22.09.2017

Pytanie

Kto jest stroną w umowie dzierżawy terenu pod wykonanie Projektu w przypadku dzierżawy od strony zewnętrznej – całe Konsorcjum czy Lider Projektu?

Odpowiedź


Zwykle stroną umowy dzierżawy jest jeden z podmiotów tworzących konsorcjum – ten, który zamierza na danym terenie zrealizować swoją część inwestycji. Można jednak dopuścić inne rozwiązania w tym zakresie np. kiedy na danym gruncie skupiają się inwestycje kilku podmiotów (konsorcjantów). Nie ma szczegółowych wytycznych w niniejszym zakresie. Należy przy tym pamiętać, że zastosowane rozwiązania nie mogą budzić wątpliwości, co do możliwości realizacji projektu w zakładanym kształcie i miejscu przez wszystkich konsorcjantów.