FAQ

Wpis
Opublikowano 22.09.2017

Pytanie

Jaki najmniejszy zakres obowiązków możemy powierzyć konsorcjantom?

Odpowiedź


Zakres obowiązków konsorcjantów zależy od pomysłu na projekt, w ramach którego musi powstać produkt sieciowy (definicja została zawarta w Regulaminie konkursu). Należy pamiętać o spełnieniu kryteriów wyboru projektów, w tym:
- Minimalny udział finansowy wnioskodawcy oraz członków konsorcjum we wkładzie własnym projektu w ramach kosztów kwalifikowalnych
- Projekt ma zapewnioną wykonalność pod kątem stabilności współpracy między wnioskodawcą i członkami konsorcjum.