FAQ

Wpis
Opublikowano 22.09.2017

Pytanie

Czy w ramach infrastruktury – dopuszczalna jest budowa infrastruktury IT i aplikacji dedykowanej Polsce Wschodniej ale w oparciu np. o istniejącą ogólnodostępna infrastrukturę turystyczną czy infrastrukturę zdrowia lub współpracę pomiędzy zawodami bez bezpośredniej budowy obiektów budowlanych, dróg dojazdowych i małej architektury, natomiast kosztem byłby zakup sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do przygotowania produktu sieciowego. Czyli będzie pokrywał obszary wymagane: - inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych; - rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych; - opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Odpowiedź


Nie ma obowiązku wykonania w ramach projektów robót budowlanych. Należy jednak pamiętać, że dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.

 

Zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie konkursu produkt sieciowy to gotowa do sprzedaży, spakietyzowana oferta oparta o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu.