FAQ

Wpis
Opublikowano 22.09.2017

Pytanie

Czy VAT (w przypadku braku możliwości jego odzyskania) może być kosztem kwalifikowanym?

Odpowiedź


Podatek VAT zgodnie z §5 ust. 11 Regulaminu konkursu jest wydatkiem niekwalifikowalnym niezależnie od tego czy może on zostać odzyskany czy też nie.