FAQ

Wpis
Opublikowano 22.09.2017

Pytanie

Czy jeden podmiot może uczestniczyć w dwóch konsorcjach? Czy jako partner ( nie lider) w jednym konsorcjum może uczestniczyć w innym konsorcjum (też jako partner) mając na uwadze że każdy z projektów dotyczy innego produktu sieciowego i w każdym z tych projektów podmiot będzie ponosić inne koszty? 

Odpowiedź


Tak, nie ma ograniczeń w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, że podmiot ten powinien posiadać zdolność finansową i organizacyjną do realizacji obu projektów. Zdolność ta będzie badana m.in. w zakresie kryterium „Wnioskodawca i członkowie konsorcjum zapewniają finansowanie projektu".