FAQ

Wpis
Opublikowano 22.09.2017

Pytanie

Czy do ustalenia stanu zatrudnienia wlicza się osoby przebywające na urlopie bezpłatnym?

Odpowiedź


Do ustalenia stanu zatrudnienia nie wliczamy osób pozostających na urlopie bezpłatnym w okresie pozostawania na tym urlopie.