FAQ

Wpis
Opublikowano 15.12.2017

Pytanie

Czy jako produkt sieciowy może być traktowany „pakietowa oferta dotycząca korzystania z bezpiecznych jachtów żaglowych wraz z mobilnymi salonami sprzedaży jachtów i ich wyposażenia”?

W kilku miejscach w Polsce Wschodniej zlokalizowany zostałby pokazowy jacht pełniący funkcję salonu sprzedaży jachtów oraz ich wyposażenia. Prezentowane elementy będą oferowane przez firmy wchodzące w skład konsorcjum.

Odpowiedź

Należy zapoznać się z treścią odpowiedzi na pytanie, gdzie zostało wyjaśnione zagadnienie produktu sieciowego http://popw.parp.gov.pl/tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp/faq-2017/39511-infrastrukura-lidera-i-czlonkow-konsorcjum