FAQ

Wpis
Opublikowano 15.12.2017

Pytanie

W skład konsorcjum wchodziłyby firmy będące:

a) Producentem jachtów

b) Producenta wyposażenia wnętrz jachtów

c) Firmy dostarczającej rozwiązania informatyczne

Czy w ramach projektu możliwe jest sfinansowanie:

a) Infrastruktury do produkcji jachtów/elementów wyposażenia wnętrz – tj. budowa hali produkcyjnej + maszyny produkcyjne

b) Zakupu jachtów oraz innych środków trwałych (zabudowy, sprzęt komputerowy) stanowiących wyposażenie jachtów pokazowych

c) Zakupu jachtów stanowiących wyposażenie wypożyczalni – jachty wypożyczane byłyby na krótkie okresy, pełniłyby funkcję testową/rekreacyjną, nie służyłyby do działalności transportowej

Odpowiedź

Katalog kosztów kwalifikowanych został określony w Regulaminie konkursu §5 Zasady finansowania projektów.

Ad. b) i c) – Niniejsze wydatki zostaną ocenione m.in. w kontekście ich uzasadnienia i racjonalności. Ich kwalifikowanie może być wątpliwe w kontekście tego, ze wśród konsorcjantów znajduje się producent jachtów i producent wyposażenia jachtów. Zapewne produktem projektu będą jachty więc wydatek na zakup jachtów pokazowych od podmiotów zewnętrznych wydaje się nieuzasadnione skoro ostatecznie jachty te będzie wykonywało konsorcjum. Ponadto jacht w takim projekcie będzie produktem. Wydatek taki więc należałoby zaliczyć już do fazy operacyjnej projektu a nie jego realizacji, co również może przesądzić o jego niekwalifikowalności.