FAQ

Wpis
Opublikowano 15.12.2017

Pytanie

Czy koszty działań promocyjno–informacyjnych dotyczących sieciowego produktu muszą być skierowane do podmiotów zewnętrznych, czy mogą być realizowane przez pracowników konsorcjum składającego wniosek/projekt?

Odpowiedź

Zakup usług musi być zrealizowany od podmiotów spoza konsorcjum zgodnie z zasadami dot. zamówień publicznych i konkurencyjności.

Koszty osobowe nie zaliczają się do kosztów kwalifikowanych określonych w Regulaminie konkursu §5 Zasady finansowania projektów.