FAQ

Wpis
Opublikowano 15.12.2017

Pytanie

Czy koszty wprowadzenia produktu na rynek muszą być skierowane do podmiotów zewnętrznych, czy mogą być realizowane przez pracowników konsorcjum składającego wniosek/projekt?

Odpowiedź

Katalog kosztów kwalifikowanych został określony w Regulaminie konkursu §5 Zasady finansowania projektów.

Koszty osobowe nie zaliczają się do kosztów kwalifikowanych.