FAQ

Wpis
Opublikowano 15.12.2017

Pytanie

Czy koszty kwalifikowane mogą obejmować np. koszty kierownika/koordynatora projektu?

Odpowiedź

Katalog kosztów kwalifikowanych został określony w Regulaminie konkursu §5 Zasady finansowania projektów.

Koszty osobowe nie zaliczają się do kosztów kwalifikowanych.