FAQ

Wpis
Opublikowano 15.12.2017

Pytanie

Czy przedstawione w ramach projektu koszty muszą być udokumentowane (np. oferty od potencjalnych wykonawców)?

Odpowiedź

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie brak jest wymogu przedstawiania ofert czy też kosztorysów inwestorskich.

Dokumentacja dotycząca zrealizowanych zamówień jest weryfikowana w trakcie realizacji projektu m.in. na etapie wniosków o płatność lub też podczas kontroli projektu na miejscu.