FAQ

Wpis
Opublikowano 15.12.2017

Pytanie

Czy do wniosku/projektu potrzebne jest załączeniu umów o współpracy pomiędzy konsorcjantami?

Odpowiedź

Umowa konsorcjum stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.

Dokument powinien zawierać co najmniej zapisy określone w Załączniku do Regulaminu konkursu nr 8 Minimalny zakres umowy konsorcjum.