FAQ

Wpis
Opublikowano 15.12.2017

Pytanie

Czy koszty kwalifikowane projektu mogą obejmować utworzenie wraz z wyposażeniem biura obsługi projektu?

Odpowiedź

Koszty obsługi projektu nie zaliczają się do kosztów kwalifikowanych określonych w Regulaminie konkursu §5 Zasady finansowania projektów.