FAQ

Wpis
Opublikowano 22.12.2017

Pytanie

Projekt musi wpisywać się w RIS wspólne dla co najmniej 2 województw. W tabeli nr 8 Załącznika Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji województw Polski Wschodniej z produkcją jachtów związane są: a) woj. podlaskie - Przemysł metalowo-maszynowy-szkutniczy, a w nim produkcja statków i łodzi z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów, konstrukcji i oprzyrządowania, b) woj warmińsko-mazurskie - w ramach obszaru Ekonomia wody nie wskazano "produkcji jachtów i łodzi" którą wymieniono w ramach specjalizacji "Turystyka, medycyna, zdrowie". Wydaje się, iż błędnie w ramach specjalizacji w obszarze "Produkcja maszyn i urządzeń" nie wskazano w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego wspomnianej produkcji jachtów. Prosimy o potwierdzenie, iż - niezależnie od powyższego - produkcję jachtów można traktować jako obszar "Produkcja maszyn i urządzeń", wspólny co najmniej dla woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Odpowiedź

W opisanej w pytaniu sytuacji jako właściwe można przyjąć, że przedmiot projektu wpisuje się w specjalizację: "Produkcja maszyn i urządzeń" lub "Turystyka, medycyna, zdrowie". Dodatkowo we wniosku o dofinansowanie należy uzasadnić, w jaki sposób przedmiot realizacji projektu, wpisuje się w wybrany obszar. Wpisując uzasadnienie, w jaki sposób przedmiot realizacji projektu, wpisuje się w wybrany obszar należy wskazać specjalizacje wspólne dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej, odpowiadające danemu projektowi.

Należy przy tym zastrzec, że prawidłowość wskazania właściwych RIS dla projektu będzie badana w ramach oceny merytorycznej projektu po zapoznaniu się oceniających ze szczegółami planowanego do realizacji projektu.