FAQ

Wpis
Opublikowano 22.12.2017

Pytanie

W kryteriach działanie 1.3.2 znajdują się kryteria odnoszące się do regionalnej specjalizacji "Wskazany we wniosku przedmiot projektu wpisuje się w katalog regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej". Przedmiotem projektu jest montaż z komponentów zakupionych od firm zewnętrznych (Chiny), a następnie sprzedaż skuterów elektrycznych które będą produktem sieciowym. Ich kluczową przewagą konkurencyjną będą zaawansowane funkcje informatyczne oraz integracja z urządzeniami mobilnymi. Będzie to jeden z głównych wyróżników rynkowych. Kluczowe funkcjonalności: funkcje kontroli rodzicielskiej (śledzenie trasy przejazdu, autolokalizacja, powiadamianie o wypadku kierowcy skutera), sterowanie oświetleniem LED skutera, przypomnienie o przeglądzie/ubezpieczeniu skutera, informacja o zasięgu skutera, diagnostyka usterek. Zatem w tym przypadku należy ww. funkcjonalności traktować jako integralne elementy skutera, które znacząco podwyższają jego funkcjonalność i atrakcyjność dla nabywców. W odniesieniu do tego proszę o informację, czy w takiej sytuacji spełnione zostanie kryterium zwiazane z inteligetnymi specjalizacjami dla Polski Wschodniej - zdaniem Wnioskodawcy taką specjalizacją jest obszar „Technologie informacyjno-telekomunikacyjne” (ICT) . Nasze pytanie i wątpliwości wynikają z faktu, iż bezsprzecznie przedmiotem projektu jest montaż środków transportu (skuterów elektrycznych) - jednakże ten zakres nie jest ujęty w RIS dla przynajmniej 2 województw Polski Wschodniej. Równieżwpisując PKD projektu odnosić się będziemy do środków transportu. Jednak zgodnie z powyższym opisem przewaga konkurencyjna naszych produktów (skuterów) budowana będzie na zaawansowanych funkcjach informatycznych, będzie to również jeden z głównych elementów decydujących o innowacyjności projektu.W związku z powyższym proszę o informację czy w Państwa ocenie ww. projekt wpisuje się w inteligentną specjalizację „Technologie informacyjno-telekomunikacyjne” (ICT) .

Odpowiedź

Wg przekazanych w pytaniu informacji projekt dotyczy montażu/produkcji skuterów. W tym kontekście należy zweryfikować czy przedmiot projektu wpisuje się w katalog regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

Z pewnością projekt nie należy do specjalizacji „Technologie informacyjno-telekomunikacyjne” (ICT). Funkcjonalność ostatecznego produktu (skutera), tj. zaawansowane funkcje informatyczne oraz integracja z urządzeniami mobilnymi, nie powinna być brana pod uwagę w kontekście oceny czy przedmiot projektu wpisuje się w RIS.