Oferta pod wspólną
marką

Konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców mogą otrzymać wsparcie na połączenie kompleksowej, innowacyjnej usługi / produktu we wspólną ofertę.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez Ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu udzielania odpowiedzi na pytanie/pytania w nim zawarte i ich archiwizacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu kontaktowym PARP w celu przesyłania do mnie informacji w zakresie działań realizowanych przez PARP

Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 81/83.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom kontrolującym i nadzorującym PARP. Zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo dostępu do podanych danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Zamknij

WSPÓLNA MARKA I OFERTA

 

W ramach projektu możesz dostać wsparcie na: inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych, rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

O dofinansowanie ubiegać mogą się konsorcja MŚP:

  • składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców,
  • z pomysłem na wspólny, innowacyjny produkt sieciowy,
  • minimum 70% firm tworzących konsorcjum (w tym wnioskodawca) musi prowadzić dochodową działalność gospodarczą dłużej niż rok przed złożeniem wniosku.

CZYM JEST PRODUKT SIECIOWY?

 

Produkt sieciowy to gotowa oferta oparta przygotowana przez konsorcjum. Taka oferta posiada wspólną markę, obejmującą atrakcje, miejsca, obiekty. Produkt sieciowy może być różny – jeden lub kilka produktów w różnych wariantach: zestaw produktów i usług, zestaw usług, etc.

Produkt musi wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS)

CZYM JEST PRODUKT SIECIOWY?

 

Produkt sieciowy to gotowa oferta oparta przygotowana przez konsorcjum. Taka oferta posiada wspólną markę, obejmującą atrakcje, miejsca, obiekty. Produkt sieciowy może być różny – jeden lub kilka produktów w różnych wariantach: zestaw produktów i usług, zestaw usług, etc.

Produkt musi wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS)

finansowanie krok po kroku

 

podpisz umowę

ZŁÓŻ WNIOSEK

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania sie z dokumentacją i najczęściej zadawanymi pytaniami.

arrow
ocena przez ekspertów

PODPISZ UMOWĘ

 

Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Po pozytywnej ocenie możesz podpisać umowę. Otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.

arrow
podpisz umowę

STWÓRZ PRODUKT SIECIOWY

 

Przygotuj ofertę pod wspólną marką. Wykorzystaj istniejący potencjał makroregionu. Pamiętaj! Realizuj projekt zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku.

arrow
podpisz umowę

pieniądze na twoim koncie

 

Możesz otrzymać dofinasowanie. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 10 mln zł. Szczegółowe limity wydatków znajdują się w dokumentacji. Zasady opisane są we wzorze umowy.