Oferta pod wspólną
marką

Konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców mogą otrzymać wsparcie na połączenie kompleksowej, innowacyjnej usługi / produktu we wspólną ofertę.

Masz pytania?

Nasz doradca odpisze na podany przez Ciebie adres e-mail

Powered by BreezingForms

Zgadzam się z
warunkami usługi

Dane gromadzone i przetwarzane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

Dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na przesłane pytania.

Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w regulaminie ochrony danych osobowych.

Zgadzam się na otrzymywanie newslettera PARP

Zamknij

Wspólna marka i oferta

 

W ramach projektu możesz dostać wsparcie na: inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych, rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

O dofinansowanie ubiegać mogą się konsorcja MŚP:

  • składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców,
  • z pomysłem na wspólny, innowacyjny produkt sieciowy.

Czym jest produkt sieciowy?

 

Produkt sieciowy to gotowa oferta przygotowana przez konsorcjum. Posiada wspólną markę obejmującą atrakcje, miejsca, obiekty. Produkt sieciowy może być różny – jeden lub kilka produktów w różnych wariantach: zestaw produktów i usług, zestaw usług, etc.

Produkt musi wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS)

Czym jest produkt sieciowy?

 

Produkt sieciowy to gotowa oferta przygotowana przez konsorcjum. Posiada wspólną markę obejmującą atrakcje, miejsca, obiekty. Produkt sieciowy może być różny – jeden lub kilka produktów w różnych wariantach: zestaw produktów i usług, zestaw usług, etc.

Produkt musi wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS)

Finansowanie krok po kroku

 

podpisz umowę

ZŁÓŻ WNIOSEK

 

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie elektronicznej w generatorze wniosków. Pamiętaj o konieczności zapoznania się z dokumentacją i najczęściej zadawanymi pytaniami.

arrow
ocena przez ekspertów

PODPISZ UMOWĘ

 

Każdy wniosek podlega ocenie wg kryteriów wyboru projektów. Po pozytywnej ocenie zostaniesz wezwany do dostarczenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy. Po podpisaniu umowy otrzymasz opiekuna projektu, który odpowie na pytania i wątpliwości na każdym etapie realizacji.

arrow
podpisz umowę

STWÓRZ PRODUKT SIECIOWY

 

Przygotuj ofertę pod wspólną marką. Wykorzystaj istniejący potencjał makroregionu. Pamiętaj! Realizuj projekt zgodnie z założeniami opisanymi we wniosku.

arrow
podpisz umowę

pieniądze na twoim koncie

 

Możesz otrzymać dofinansowanie. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie to 7 mln zł. Szczegółowe limity wydatków znajdują się w dokumentacji. Zasady opisane są we wzorze umowy.