Proszę o informację w sprawie uzupełnienia pliku excel "Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza". Czy prognozy mają zostać wykonane tylko dla lidera konsorcjum, czy dla każdego członka konsorcjum osobno? Wtedy konieczne byłoby przygotowanie co najmniej 10 szt. prognoz w związku z wymogiem minimalnej ilości członków konsorcjum równą 10 dla tego konkursu?

 

Załącznik „Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza” powinien zostać przygotowany dla każdego członka konsorcjum oddzielnie (w tym Lidera). Tabele finansowe w swojej treści lub w nazwie pliku powinny zawierać nazwę konsorcjanta, którego dotyczą.