Ogłoszenie o konkursie
   Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 1.3.1 POPW w 2015 rokuDownload this file (Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 1.3.1 POPW w 2015 roku.pdf).pdf286 kB pobierz

 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
   Pytania i odpowiedzi Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚPDownload this file (1_3_1_pytania _odpowiedz.pdf).pdf1008 kB pobierz

 Regulamin konkursu
   Regulamin konkursu - obowiązuje od dn. 09.02.2016 r.Download this file (Regulamin_konkursu-1.3.1.doc).doc344 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 1 Kryteria wyboru projektówDownload this file (załącznik nr 1 kryteria wyboru projektów.pdf).pdf228 kB pobierz
   Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanieDownload this file (załącznik_nr_2_wzór_wniosku_o_dofinansowanie_projektu.docx).docx175 kB pobierz

 Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie
   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocDownload this file (wzór_załącznika_do_wniosku_formularz_informacji_pomoc_inna_niż_de_minimis.xlsx).xlsx73 kB pobierz
   Wzór załącznika do wniosku tabele finansoweDownload this file (wzór_załącznika_do_wniosku_tabele_finansowe.xlsx).xlsx38 kB pobierz
   Wzór załącznika do wniosku oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (wzór_załącznika_do_wniosku_oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc30 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuDownload this file (Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku.doc).doc372 kB pobierz
   Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o złożeniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (załącznik_nr_4_wzór_oświadczenia_o_złożeniu_wniosku_w_Generatorze_Wniosków.docx).docx23 kB pobierz
   Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o uzupełnieniu wniosku w Generatorze WnioskówDownload this file (załącznik_nr_5_wzór_oświadczenia_o_uzupełnieniu_wniosku_w_Generatorze_Wniosków.docx).docx22 kB pobierz
   Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie projektu- obowiązuje od dnia 11.03.2016 r.Download this file (Umowa_1 3 1_zmiany_11_03_16.docx).docx275 kB pobierz

 Wzory załączników do umowy o dofinansowanie
   Wzór załącznika do umowy harmonogram rzeczowo finansowyDownload this file (wzór_załącznika_do_umowy_harmonogram_rzeczowo_finansowy.doc).doc56 kB pobierz
   Wzór załącznika do umowy harmonogram płatnościDownload this file (wzór_załącznika_do_umowy_harmonogram_płatności.doc).doc37 kB pobierz
   Wzór załącznika do umowy oświadczenie o kwalifikowalności VATDownload this file (wzór_załącznika_do_umowy_oświadczenie_o_kwalifikowalności_VAT.doc).doc31 kB pobierz
   Wzór załącznika do umowy sposób realizacji obowiązkow informacyjnychDownload this file (wzór_załącznika_do_umowy_sposób realizacji obowiązkow informacyjnych.doc).doc11522 kB pobierz
   Wzór weksla in blancoDownload this file (wzór_załącznika_do_umowy_wzór_weksla_in_blanco.pdf).pdf9 kB pobierz
   Deklaracja wekslowa dla osób fizycznychDownload this file (wzór_załącznika_do_umowy_deklaracja_wekslowa_osoba_fizyczna.doc).doc40 kB pobierz
   Deklaracja wekslowa dla osób prawnychDownload this file (wzór_załącznika_do_umowy_wzór_deklaracji_wekslowej_osoba_prawna_.doc).doc37 kB pobierz

 Załączniki do Regulaminu konkursu
   Załącznik nr 7 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowyDownload this file (załącznik_nr_7_lista_dokumentów_niezbędnych_do_zawarcia_umowy.docx).docx29 kB pobierz

 Wzory dokumentów składanych na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie projektu
   Wzór deklaracji o niekaralności-osoba fizycznaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_fizyczna.doc).doc23 kB pobierz
   Wzór deklaracji o niekaralności-osoba prawnaDownload this file (wzór_deklaracji_o_niekaralności_osoba_prawna.doc).doc24 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP POPWDownload this file (Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_kryteriów_MSP_POPW.doc).doc319 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP POPWDownload this file (Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_kryteriów_MSP_POPW.pdf).pdf697 kB pobierz
   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocDownload this file (wzór_formularza_informacji_pomoc_inna_niż_de_minimis.xlsx).xlsx73 kB pobierz
   Wzór oświadczenia o braku przekroczenia limitu art. 28 rozporządzenia 651 2014Download this file (wzór_oświadczenia_o_braku_przekroczenia_limitu_art_28_rozporządzenia_651_2014.doc).doc125 kB pobierz
   Wzór oświadczenia aktualnego adresu zamieszkaniaDownload this file (wzór_oświadczenia_aktualny_adres_zamieszkania_CEIDG.doc).doc125 kB pobierz
   Wzór informacji o braku powiązania z innymi projektamiDownload this file (wzór_informacji_o_braku_powiązania_z_innymi_projektami.doc).doc43 kB pobierz

 Akty prawne
   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r.Download this file (rozporzadzenie_Ministra_Infrastruktury_i_Rozwoju_z_dnia_13_lipca_2015.pdf).pdf755 kB pobierz
   Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów 2014 2020Download this file (ustawa_z_dnia_11_lipca_2014_o_zasadach_realizacji_programów_2014_2020.pdf).pdf520 kB pobierz

 Pozostałe dokumenty
   Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji Polski WschodniejDownload this file (Wspólne obszary inteligentnych specjalizacji Polski Wschodniej.doc).doc275 kB pobierz

 Archiwum
   Umowa o dofinansowanie projektu - obowiązywała od 20.11.2015 r. do 10.03.2016 r.Download this file (Umowa_1 3 1_13 11_zatwierdzona.docx).docx305 kB pobierz
   Umowa o dofinansowanie projektu - obowiązywała do dn. 20.11.2015 rDownload this file (załącznik_nr_6_umowa_o_dofinansowanie_projektu.docx).docx303 kB pobierz
   Regulamin konkursu - obowiązywał do dn. 08.02.2016 r.Download this file (Regulamin_konkursu.doc).doc342 kB pobierz