Zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych dla wnioskodawców w ramach konkursu nr 3 Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

W dniu 7 kwietnia 2017 r. PARP uruchomiła nabór w ramach konkursu 1.3.2 POPW - zobacz informacje o konkursie.

Rejestracja na spotkania została zakończona.