Zapraszamy na ostatnie spotkanie z cyklu spotkań informacyjnych dla wnioskodawców w ramach konkursu nr 3 Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 18 maja 2017 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza, w Alejach Jerozolimskie 123 A w sali nr 11 (piętro 15).

Podczas spotkania przedsiębiorcy uzyskają informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie.
Liczba miejsc ograniczona.

 

 

* pola wymagane

* Imię :

* Nazwisko :

* Firma/Instytucja :

* Miejscowość :

* Telefon (wraz z nr kier.) :

* Email :

Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z miejscem szkoleniowym, alternatywnymi formami materiałów konferencyjnych i wyżywieniem, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:


Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z zapewnieniem systemu wspomagającego słyszenie oraz tłumacza migowego, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:
* Proszę podać słownie wynik: cztery + jeden =

Wyślij formularz