Zapraszamy na ostatnie spotkanie z cyklu spotkań informacyjnych dla wnioskodawców w ramach konkursu nr 3 Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 12 lipca 2017 r. w Warszawie, Golden Floor Plaza (Budynek Millenium Plaza) - al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, sala 1 na 15 piętrze, w godzinach 9:00-13:00.

Podczas spotkania przedsiębiorcy uzyskają informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie.
Liczba miejsc ograniczona.

 

 

* pola wymagane

* Imię:

* Nazwisko:

* Nazwa firmy/instytucji:

* Miejscowość :

* Telefon (wraz z nr. kier.) :

* Email :

Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z miejscem szkoleniowym, alternatywnymi formami materiałów konferencyjnych i wyżywieniem, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:


Jeśli Pani/Pan posiada specjalne potrzeby związane z zapewnieniem systemu wspomagającego słyszenie oraz tłumacza migowego, wynikające z niepełnosprawności, prosimy o ich opisanie:
* Proszę podać słownie wynik: cztery + zero =Wyślij formularz