Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do 31 lipca 2017 r. prowadzi nabór w ramach działania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).

Dofinansowanie obejmuje wdrożenie nowego produktu lub usługi w wyniki prac badawczo-rozwojowych nawet do 7 mln zł.

PARP udziela wsparcia  m.in. na zakup praw patentowych, technologii, know-how, przeprowadzenie prac dostosowawczych, wdrożenie obejmujące linie produkcyjne.

Przyjdź na spotkanie i dowiedz się, jak uzyskać dotacje.

 

Terminy spotkań:

  • 6 czerwca 2017r. (wtorek) – Warszawa, Golden Floor Plaza - al. Jerozolimskie 123A (godz.10:00-14:00)
  • 20 czerwca 2017r.(wtorek) – Olsztyn, Warmińsko-Mazurskia Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Budynek Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Bema 3, (godz.10:00-14:00)
  • 22 czerwca 2017r. (czwartek) – Rzeszów, Hotel Hubertus, ul. Mickiewicza 5, 35-001 Rzeszów (godz. 10:00-14:00)

 

Kontakt  734 103 005 joanna.snopko@szkolenia-polska.pl

Zaproszenie z programem dostępne jest pod formularzem zgłoszeniowym.