PARP ogłosiła konkurs „Wzór na konkurencję” (etap I) w ramach działania 1.4 programu Polska Wschodnia. Konkurs jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej i dotyczy wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej zawierającej rekomendacje dalszych działań związanych z rozwojem wzornictwa. Celem działania jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek.

Pula środków w konkursie wynosi 5 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania projektu - 100 tys. zł, (85% kosztów kwalifikowalnych). Wnioski o dofinansowanie należy składać od 13 września do 15 listopada 2017 r. wyłącznie w Generatorze Wniosków.

Ogłoszenie o konkursie

Zobacz program Przystanek Wschód