Zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk oraz prezydent Kielc Wojciech Lubawski podpisali dziś umowy o dofinansowanie projektów „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach” oraz „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”.

Umowy zostały podpisane w obecności Adama Hamryszczaka podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, który nadzoruje realizację przez PARP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Koszt całkowity inwestycji „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach” to ponad 104 mln zł. Kwota dofinansowania z PARP wyniesie ponad 79 mln zł. Projekt przyczyni się do zwiększenia udziału taboru niskoemisyjnego (autobusy hybrydowe) we flocie transportu publicznego w Kielcach. Wpłynie także na poprawę jakości funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej (tablice informacyjne, bus-pasy, przystanki, pętla autobusowa).

Projekt „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach” wpłynie m.in. na skrócenie czasu podróży komunikacją miejską, integrację form transportu poprzez budowę centrum komunikacyjnego, gdzie zlokalizowany zostanie parking dla samochodów wraz z miejscami postojowymi dla rowerów. Budowa nowych połączeń drogowych podniesie przepustowość tras oraz czas przejazdu autobusów, co w bezpośredni sposób przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych używanych do napędzania pojazdów silnikowych. Koszt całkowity inwestycji to ponad 196 mln zł, kwota dofinansowania z PARP - ponad 152 mln zł.