27 czerwca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 podpisała umowy na realizację 3 projektów: "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku", "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" i "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"

Dzięki ponad 388,5 mln zł wsparcia (łącznie), poprawi się m.in.: jakość transportu publicznego, zostaną wybudowane parkingi, drogi rowerowe i infrastruktura drogowa będzie dopasowana do potrzeb transportu zbiorowego. Powstaną nowe wiaty przystankowe, zostaną zmodernizowane systemy biletów elektronicznych i informacji pasażerskiej. Podniesie się atrakcyjność  transportu miejskiego, nastąpi skrócenie czasu podróży komunikacją miejską oraz upłynnienie ruchu, w szczególności autobusowego.