Utworzono: 28 marca 2017

27 marca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin- Markowszczyzna”. Jest 20 z kolei, ostatnią podpisaną w ramach rozstrzygniętego drugiego konkursu działania 2.2. Infrastruktura drogowa.

 

więcej

Utworzono: 23 marca 2017

28 kwietnia br. rozpocznie się nabór wniosków w konkursie Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Łączna pula środków dofinansowania wynosi 200 mln zł.

więcej

Utworzono: 23 marca 2017

Informujemy, że w dniu 21 marca 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach IX etapu konkursu nr 1/2016 w ramach Poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej".

więcej

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Utworzono: 17 marca 2017

Dzięki ponad 36 mln zł z Programu Polska Wschodnia Rzeszów przebuduje ważny dla regionu odcinek drogi krajowej nr 19.

więcej

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach w ramach poddziałaniu 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" (VII etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Informujemy, że zostały zatwierdzone zmianyw Programie Polska Wschodnia 2014-2020.