Utworzono: 24 maja 2017

23 maja br. Polska Agencja Rozwoju Przdsiębiorczości podpisała umowę z firmą Granit Sp. z o.o. na Wdrożenie przez konsorcjum MŚP proekologicznego, innowacyjnego produktu sieciowego pod wspólną marką „Polski kamień”, w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP programu Inteligentny Rozwój. Projekt i kompleksowa realizacja doprowadzą do utworzenia sieciowych i innowacyjnych produktów i usług wykorzystujących potencjał w makroregionie poprzez działania mające na celu uruchomienie zakładu produkującego płyty na spoiwie organicznym. W branży kamieniarskiej będzie to pionierski w skali Europy Środkowo–Wschodniej zakład proekologiczny. 

więcej

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w X etapie konkursu poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Utworzono: 22 maja 2017

Informujemy, że 21 maja 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach XI etapu konkursu nr 1/2016 Poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej".
W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 38 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 28 925 919,70 zł, co stanowi 251,98% kwoty alokacji dostępnej w ramach XI etapu konkursu.

więcej

Utworzono: 19 maja 2017

Informujemy, że wprowadzono zmiany w Regulaminie konkursu w ramach poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.
Przedmiotowe zmiany obejmują:
1. § 3 ust. 4 – zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie w konkursie z 65 600 000,00 zł na 70 600 000,00 zł;
2. § 3 ust. 5 – aktualizację kwot alokacji w poszczególnych etapach w harmonogramie nabo-ru wniosków w związku ze zmianą w § 3 ust. 4 Regulaminu konkursu.

więcej

Jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą ? Działasz w Polsce Wschodniej ? Możesz uzyskać wsparcie finansowe na przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego, który pozwoli Ci rozwinąć działalność na zagranicznych rynkach,  zakup licencji na oprogramowanie, a także na udział w misjach i targach gospodarczych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do czerwca prowadzi nabór w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW). Przyjdź na spotkania informacyjne, dowiedz się, jak złożyć wniosek i uzyskać dotację.

Prezentujemy aktualizację listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej, w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję" I etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" (IX etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.