Data wytworzenia: 27 wrzesień 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż został zmieniony Regulamin konkursu dla działania 2.2 POPW 2014- 2020 oraz Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie projektu i Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Data wytworzenia: 23 wrzesień 2016

W związku ze zbliżającym się zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach działania 1.4 POPW - Wzór na konkurencję, zapraszamy do kontaktu z ekspertami PARP, którzy będą odpowiadać na Państwa pytania związane z przygotowaniem projektów i procedurą konkursową. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z osobami, które opracowały zasady konkursu i na co dzień zajmują się wdrażaniem projektów.

więcej

Data wytworzenia: 22 wrzesień 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zgodnie z §3 ust. 8 Regulaminu Konkursu, niewykorzystana w trzecim etapie konkursu kwota alokacji w wysokości 6 600 000,00 zł przeznaczona została w całości na zwiększenie alokacji w ramach piątego etapu konkursu (nabór wniosków od 22.10 do 21.11.br.)

więcej

Data wytworzenia: 21 wrzesień 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Data wytworzenia: 19 wrzesień 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż na początku października br. planowane jest ogłoszenie drugiego konkursu dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej