Data wytworzenia: 27 maj 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmianie uległy Regulaminy konkursów w ramach działań 1.1.2 PO PW oraz II etap 1.4 PO PW.

więcej

Data wytworzenia: 25 maj 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 POPW. W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 365 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 12,8 mln zł. Aktualnie trwa rejestracja formalnych potwierdzeń złożenia wniosków zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.

Data wytworzenia: 25 maj 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zmianie uległ Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na 2016 rok.

więcej

Data wytworzenia: 23 maj 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że została opublikowana odpowiedź na pytanie dotyczące kwalifikowalności wydatków związanych z budową rozbudową, przebudową i wyposażeniem miejsc noclegowych (szósta część odpowiedzi) w związku z ogłoszonym konkursem w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP.

więcej

Data wytworzenia: 13 maj 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że została opublikowana piąta część odpowiedzi na przesłane pytania w związku z ogłoszonym konkursem w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP.

więcej

Data wytworzenia: 13 maj 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że podmioty ubiegające się o dofinansowanie ze środków europejskich projektów nieinfrastrukturalnych nie mają obowiązku uzyskania deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuję listę projektów, które spełniły formalne kryteria wyboru projektów w ramach działania 2.2 „Infrastruktura drogowa”   Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Podziel się: