Data wytworzenia: 25 lipiec 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zmianie terminu zakończenia naboru. Obowiązujący termin składania wniosków od 30 czerwca 2016 r. do 1 sierpnia 2016 r. , w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00.

więcej

Data wytworzenia: 22 lipiec 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zgodnie z §3 ust. 8 Regulaminu Konkursu, niewykorzystana w pierwszym etapie konkursu kwota alokacji w wysokości 3 300 000,00 zł przeznaczona została w całości na zwiększenie alokacji w ramach trzeciego etapu konkursu (nabór wniosków od 22.08 do 21.09.br.)

więcej

Data wytworzenia: 15 lipiec 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020 ogłoszona została ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

więcej

Data wytworzenia: 06 lipiec 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3.2 POPW.

więcej

Data wytworzenia: 27 czerwiec 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że została opublikowana dwunasta część odpowiedzi na przesłane pytania w związku z ogłoszonym konkursem w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP.

więcej

Data wytworzenia: 24 czerwiec 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że została opublikowana jedenasta część odpowiedzi na przesłane pytania w związku z ogłoszonym konkursem w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 2.2 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020. Ponadto zgodnie z zapisami § 12 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny.