Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończył się 2 nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3.2 POPW. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje częściowe listy projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Data wytworzenia: 29 listopad 2016

Uprzejmie informujemy, ze w związku z pracami związanymi z usuwaniem awarii centrali telefonicznej, kontakt telefoniczny z PARP a w tym z Informatorium może być utrudniony.
Za utrudnienia z tym związane serdecznie przepraszamy.

Data wytworzenia: 28 listopad 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wprowadzono zmiany do dokumentacji konkursowej dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP POPW.

więcej

Data wytworzenia: 24 listopad 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zostało opublikowanych 6 kolejnych odpowiedzi na przesłane pytania w związku z ogłoszonym drugim konkursem w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP.

więcej

Data wytworzenia: 24 listopad 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.