Data wytworzenia: 27 czerwiec 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że została opublikowana dwunasta część odpowiedzi na przesłane pytania w związku z ogłoszonym konkursem w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP.

więcej

Data wytworzenia: 24 czerwiec 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że została opublikowana jedenasta część odpowiedzi na przesłane pytania w związku z ogłoszonym konkursem w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 2.2 Infrastruktura drogowa Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020. Ponadto zgodnie z zapisami § 12 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny.

Data wytworzenia: 21 czerwiec 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że została opublikowana dziesiąta część odpowiedzi na przesłane pytania w związku z ogłoszonym konkursem w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP.

więcej

Data wytworzenia: 15 czerwiec 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że została opublikowana dziewiąta część odpowiedzi na przesłane pytania w związku z ogłoszonym konkursem w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP.

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych dotyczących poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia „Wdrażanie innowacji przez MŚP ", które odbędą się w 5 miastach Polski Wschodniej.

Data wytworzenia: 09 czerwiec 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że została opublikowana ósma część odpowiedzi na przesłane pytania w związku z ogłoszonym konkursem w poddziałaniu 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MSP.

więcej