Data wytworzenia: 18 styczeń 2017

Informujemy, że zgodnie z §3 ust. 9 Regulaminu Konkursu, kwota w wysokości 9 400 830,00 zł, wynikająca z różnicy wnioskowanego dofinansowania wniosków złożonych w etapie nr 6 w stosunku do kwoty alokacji przewidzianej na ten etap, przeznaczona została w całości na proporcjonalne zwiększenie kwot alokacji kolejnych nierozpoczętych etapów konkursu, tj. etapów od nr 8 do nr 13.

więcej

Data wytworzenia: 17 styczeń 2017

Informujemy, że wprowadzono zmiany w Regulaminie Konkursu w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej".

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję" I etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Prezentujemy suplement nr 1 do listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej, w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MSP" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  2014-2020.

Data wytworzenia: 03 styczeń 2017

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach poddziałania 1.1.2 POPW - Rozwój startapów w Polsce Wschodniej, eksperci PARP będą odpowiadać na Państwa pytania związane z przygotowaniem projektów i procedurą konkursową. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z osobami, które opracowały zasady konkursu i na co dzień zajmują się wdrażaniem projektów.

więcej

Informujemy o ogłoszeniu konkursu dla II Etapu działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MŚP”. Konkurs jest adresowany do przedsiębiorców, którzy posiadają zatwierdzony przez PARP model biznesowy internacjonalizacji, zrealizowany w ramach I Etapu działania.