Utworzono: 28 czerwca 2017

27 czerwca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 podpisała umowy na realizację 3 projektów: "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku", "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" i "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"

więcej

Utworzono: 27 czerwca 2017

26 czerwca 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej wybrała do dofinansowania projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie", nr POPW.02.01.00-06-0003/16. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wybór zatwierdziło Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca POPW).

więcej

Utworzono: 27 czerwca 2017

26 czerwca 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej wybrała do dofinansowania projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej", nr POPW.02.01.00-06-0002/16. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wybór zatwierdziło Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca POPW).

więcej

Utworzono: 27 czerwca 2017

26 czerwca 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej wybrała do dofinansowania projekt "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku", nr POPW.02.01.00-20-0002/17. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wybór zatwierdziło Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca POPW).

więcej

Utworzono: 22 czerwca 2017

21 czerwca 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach XII, przedostatniego etapu konkursu nr 1/2016 dla Poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej".

więcej

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w XI etapie konkursu poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.