Prezentujemy suplement nr 1 do listy projektów, które zostały wybrane do dofinansowania po procedurze odwoławczej, w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MSP" Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  2014-2020.

Utworzono: 3 stycznia 2017

W związku z trwającym naborem wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach poddziałania 1.1.2 POPW - Rozwój startapów w Polsce Wschodniej, eksperci PARP będą odpowiadać na Państwa pytania związane z przygotowaniem projektów i procedurą konkursową. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z osobami, które opracowały zasady konkursu i na co dzień zajmują się wdrażaniem projektów.

więcej

Informujemy o ogłoszeniu konkursu dla II Etapu działania 1.2 POPW „Internacjonalizacja MŚP”. Konkurs jest adresowany do przedsiębiorców, którzy posiadają zatwierdzony przez PARP model biznesowy internacjonalizacji, zrealizowany w ramach I Etapu działania.

Utworzono: 29 grudnia 2016

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 21 grudnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach VI etapu konkursu nr 1/2016 w ramach Poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej".

więcej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje częściowe listy projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Informujemy, iż w dniu 6 grudnia 2016 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej wybrała do dofinansowania w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia projekt pn. Rozwój transportu zbiorowego
w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności. W dniu 8 grudnia 2016 r. wybór powyższego projektu został zatwierdzony przez Ministerstwo Rozwoju, pełniące rolę Instytucji Zarządzającej.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach działania 1.4 etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.