Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach dla w VIII etapie konkursu poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. 

Informujemy o ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Utworzono: 7 kwietnia 2017

Informujemy, iż został zmieniony Regulamin konkursu dla działania 2.2 POPW Infrastruktura drogowa.

więcej

Utworzono: 5 kwietnia 2017

Informujemy, że 29 marca 2017 r. Komitet Monitorujący POPW zatwierdził zmienione kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP. Zmienione kryteria obowiązywać będą w odniesieniu do nowego konkursu, którego ogłoszenie planowane jest w kwietniu br.

więcej

Utworzono: 4 kwietnia 2017

Informujemy, że podczas trwającego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach II etapu Działania 1.2 POPW do 31 marca br. złożonych zostało 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 2,26 mln zł.

więcej