Zapraszamy na spotkanie wszystkich przedsiebiorców z sektora MSP zainteresowanych finansowymi instrumentami wsparcia udzielanymi ze środków Unii Europejskiej dla Programu Operacyjnego: Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój.

Zapraszamy przedsiębiorców na cykl spotkań informacyjnych zainteresowanych wsparciem w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych.

Prezentujemy kolejną listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 Etap II Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

Prezentujemy listę ocenionych projektów nr I/I/2017 i wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW (schemat jednoetapowy). Lista dotyczy wniosków złożonych w okresie 28/04/2017 – 31/05/2017.

Utworzono: 1 sierpnia 2017

Informujemy, że w drugim etapie naboru wniosków w ramach działania 1.4 POPW etap II, w okresie od 1 do 31 lipca 2017 r., złożono 8 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 13 726 640,00 zł.

więcej

Utworzono: 1 sierpnia 2017

Informujemy, że zakończył się III etap 3 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 POPW obejmujący okres od 1 do 31 lipca 2017 r.

więcej

Utworzono: 31 lipca 2017

Informujemy, że w dniu 31 lipca 2017 r. o godzinie 16:00 zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia.

więcej