Utworzono: 6 października 2017

6 października br., w obecności wiceministra rozwoju Adama Hamryszczaka; marszałka województwa lubelskiego, Sławomira Sosnkowkiego; prezes PARP, Małgorzaty Oleszczuk, Andrzeja Gwozdy, dyrektora Lubelskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, członków zarządu i przedstawicieli administracji województwa, otworzono nowy odcinek drogi wojewódzkiej 747 na odcinku Radawiec – węzeł Konopnica. To pierwszy w pełni zrealizowany projekt drogowy programu Polska Wschodnia.  

więcej

Utworzono: 4 października 2017

Prezentujemy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 3 października 2017

Informujemy, że w czwartym etapie naboru wniosków w ramach działania 1.4 POPW Etap II, w okresie od 1 do 30 września 2017 r., złożono 2 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 4 579 025,00 zł. Aktualnie trwa weryfikacja wniosków zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.

więcej

Utworzono: 2 października 2017

Ponad 206 mln zł otrzyma miasto Lublin i województwo lubelskie na podstawie umów podpisanych 29 września br. w ramach działania "Infrastruktura Drogowa" programu Polska Wschodnia. Umowy podpisali: Bernadetta Krzysztofik, Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich gminy Lublin; Andrzej Gwozda, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie i Maciej Berliński, dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP. 

więcej

Utworzono: 29 września 2017

Termin składnia wniosków w ramach II etapu działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP został wydłużony do 14 grudnia 2017 r. (do godz. 16:00:00). 

więcej