Utworzono: 27 lutego 2017

Instytucja Zarządzająca POPW 27 lutego 2017 r. zatwierdziła wyniki oceny wniosku o dofinansowanie projektu ,,Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej" w ramach działania 2.1 Zrównoważony transport miejski POPW 2014-2020, i zarekomendowała zawarcie umowy o dofinansowanie.

więcej

Utworzono: 24 lutego 2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej wybrała do dofinansowania projekt pn. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa. Projekt realizowany będzie w ramach Działania 2.1 Zrównoważony transport miejski Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

więcej

Utworzono: 22 lutego 2017

21 lutego 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w VIII etapie konkursu nr 1/2016 w ramach Poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej".

więcej

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymagana liczbę punktów w poszczególnych kryteriach w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” (VI etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Prezentujemy listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020 (etap VII).