Utworzono: 14 kwietnia 2017

Od 18.04.2017 r. zmianie ulegają godziny prowadzonych telefonicznych dyżurów eksperta w ramach działań:

więcej

Zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych dla wnioskodawców w ramach konkursu nr 3 Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.

Prezentujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach dla w VIII etapie konkursu poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej" Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. 

Informujemy o ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.