Utworzono: 7 kwietnia 2017

Informujemy, iż został zmieniony Regulamin konkursu dla działania 2.2 POPW Infrastruktura drogowa.

więcej

Utworzono: 5 kwietnia 2017

Informujemy, że 29 marca 2017 r. Komitet Monitorujący POPW zatwierdził zmienione kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MSP. Zmienione kryteria obowiązywać będą w odniesieniu do nowego konkursu, którego ogłoszenie planowane jest w kwietniu br.

więcej

Utworzono: 4 kwietnia 2017

Informujemy, że podczas trwającego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach II etapu Działania 1.2 POPW do 31 marca br. złożonych zostało 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 2,26 mln zł.

więcej

Utworzono: 4 kwietnia 2017

W każdy wtorek (godz. 12:00-14:00) i piątek (godz. 12:00-14:00) pod numerem telefonu 22 432 89 37 można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące działania Wzór na konkurencję 1.4 POPW.

Telefoniczny dyżur eksperta PARP będzie prowadzony do zakończenia naboru wniosków w konkursie, tj. do 28 kwietnia br.
Informacji na temat działania udziela również Informatorium PARP.

Utworzono: 31 marca 2017

30 marca br. została podpisana umowa na realizację projektu pod wspólną marką Centrum Nauki Digital Knowledge Village II - Borki Nature and Science Park. To kompleksowa oferta turystyczno-dydaktyczna o rozproszonej strukturze podmiotów (7 podmiotów z siedzibą w województwie lubelskim, 2  w woj.warmińsko - mazurskiego i 3 w woj. mazowieckim), świadczących usługi na ternie woj. lubelskiego w miejscowości Borki oraz w dwóch okolicznych wsiach Nowiny i Świerze zapewniających wykorzystanie efektów synergii płynących z połączenia wiedzy, doświadczenia i kompetencji branżowych konsorcjantów, którzy zaoferują wspólny produkt sieciowy.

więcej

Utworzono: 28 marca 2017

27 marca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin- Markowszczyzna”. Jest 20 z kolei, ostatnią podpisaną w ramach rozstrzygniętego drugiego konkursu działania 2.2. Infrastruktura drogowa.

 

więcej

Utworzono: 23 marca 2017

28 kwietnia br. rozpocznie się nabór wniosków w konkursie Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Łączna pula środków dofinansowania wynosi 200 mln zł.

więcej