Utworzono: 4 stycznia 2018

Prezentujemy częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 4 stycznia 2018

28 grudnia 2017 r. zakończył się VI etap naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, trwający od 12 października 2017 r. W Generatorze Wniosków zostały złożone 33 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 859 317 182,68 zł. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwa ich weryfikacja.  Pula środków w całym konkursie wynosi 430 mln zł.

więcej

Utworzono: 1 stycznia 2018

W ramach działań planowanych przez PARP w 2018 r. w programie Polska Wschodnia jest 5 nowych konkursów na kwotę minimum 455 mln zł.  Opublikowany harmonogram (obowiązuje od 21 listopada br.) zawiera również konkurs w ramach działania 1.4  "Wzór na konkurencję", ogłoszony w 2017 r., którego zakończenie przypada w maju 2018 r.

więcej

Utworzono: 29 grudnia 2017

Prezentujemy częściową listę projektów spełniających kryteria formalne wyboru projektów i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 1.4 I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, lata 2014-2020.

więcej

Utworzono: 28 grudnia 2017

W grudniu br. zostały znowelizowane  Wytyczne zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Zmienione wytyczne wprowadziły m.in. nowy wzór Wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

więcej

Utworzono: 22 grudnia 2017

Centrum przesiadkowe w okolicy dworców PKP i PKS, 20 nowoczesnych autobusów, nowe ścieżki rowerowe, skrócenie czasu podróży i nowoczesne systemy informacji pasażerskiej to inwestycje, które powstaną w Białymstoku dzięki dofinansowaniu z programu Polska Wschodnia.

więcej

Utworzono: 22 grudnia 2017

21 grudnia br. PARP podpisała umowę* z Ecodom Explorer Sp. z o.o. na realizację projektu stworzenia, rozwoju i komercjalizacji innowacyjnego sieciowego produktu "Moc historii" zlokalizowanego w województwie lubelskim w gminie i powiecie biłgorajskim i w samym mieście Biłgoraj. Ponad 24 mln zł z blisko 43,5 mln inwestycji to dofinansowanie PARP z programu Polska Wschodnia.

Nazwa projektu: "Wykorzystanie biłgorajskiego potencjału kulturowego poprzez stworzenie innowacyjnego produktu sieciowego „MOC HISTORII””
Beneficjent: Ecodom Explorer Sp. z o.o.
Koszt całkowity inwestycji: 43 338 477,95 PLN
Kwota dofinansowania: 24 259 174,42 PLN

Produkt lokuje się w obszarze produktu turystyki kulturowej. Punktem wyjścia do budowy sieciowego produktu turystycznego jest istniejące "Miasto na Szlaku Kultur Kresowych" oraz wielokulturowa, bogata historia Biłgoraja. Ma nawiązywać do klimatu architektonicznego wielokulturowych miasteczek kresowych z XIX i XX wieku.

Koncept produktowy zakłada budowę sieciowego produktu turystyki kulturowej w oparciu o trzy główne atrakcje:

1.Historie z pogranicza: Kresowy Dom - Centrum Rozwoju, Informacji, Edukacji i Promocji (zrekonstruowany Młyn),

2. Smaki z pogranicza: Wyszynk u Gimpla Skrzypka - restauracja polsko - żydowska (główny rys prezentacja dziedzictwa kulturowego przede wszystkim muzycznego),

3. Zdrowie z pogranicza: Kresowa (od)nowa - usługi rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz atrakcje uzupełniające.

Przy realizacji projektu jest planowane zatrudnienie co najmniej 25 dodatkowych pracowników.

 

* umowa podpisana w ramach poddziałania 1.3.2 POPW "Tworzenie produktów sieciowych" w ramach naboru III ogłoszonego w 2017 r.